Meerdere opdrachten bij het ministerie van SZW

Ik heb gedurende twee jaar meerdere opdrachten verricht bij de directie Samenleving & Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW):

Communicatie over tegengaan jihadisme

Communicatieadvies rondom het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Dit programma probeert radicalisering en terroristische aanslagen te voorkomen. Het is een samenwerking van vele partners binnen de nationale en lokale overheid en de maatschappij.

Hiervoor hebben we samen met communicatie- en beleidsadviseurs een message house (set kernboodschappen) voor de communicatie opgesteld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van diverse focusgroepen en een klankbordgroep van moslims die we hebben gevraagd om kritische tegenspraak te geven. Verder heb ik geadviseerd bij projecten en de strategie van het programma Radicalisering van het ministerie van SZW, enkele communicatiecollega’s gecoacht, een kennisbijeenkomst georganiseerd en beleidsteksten over lastige onderwerpen zoals salafisme en sociale cohesie geredigeerd. Tot slot nam ik deel aan de interdepartementale werkgroep Tegengeluid, die zich richt op het mobiliseren van maatschappelijke tegengeluiden en het versterken van de weerbaarheid van jongeren tegen radicalisering en spanningen.

Communicatie unit maatschappelijke spanningen

Communicatieadvies voor de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, een unit die gemeenten, eerstelijnsprofessionals en diverse groepen in de samenleving advies en praktijkkennis biedt over maatschappelijke spanningen.

Communicatie programma Inclusie & anti-discriminatie

Communicatieadvies rondom projecten ter vermindering van anti-zwart racisme (o.a. gelinkt aan de door de VN uitgeroepen Decade for People of African Descent), moslimdiscriminatie, antisemitsme en online discriminatie.

Communicatie programma Internationaal, Kennis, Strategie en Interactie

Communicatieadvies over de positionering van het eigen programma en over een traject aangaande framing van het thema ‘verbinding in de samenleving’.