Aanbevelingen

Enkele opdrachtgevers aan het woord over onze samenwerking. Meer referenties zijn te lezen op mijn LinkedIn-profiel.

Hugo Hillenaar, Directeur Strafrechtketen, ministerie van JenV

Ilse heeft afgelopen jaar (2018/2019) als strategisch communicatieadviseur gewerkt voor de directie Strafrechtketen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij is een communicatiestrateeg pur sang! Professioneel, veelzijdig, pro-actief, zorgvuldig en heel deskundig. Een stevige persoonlijkheid met een grote sensitiviteit waardoor zij al snel een steunpilaar en vertrouwenspersoon voor mij en veel teamgenoten werd. Een vakvrouw!

Maike Delfgaauw, Coördinator Communicatie, NCTV

Tussen 2013 en 2016 heeft Ilse voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (ministerie van Veiligheid en Justitie) een aantal opdrachten gedaan, die meteen haar veelzijdigheid illustreren: het vervangen van een coördinator, het verbeteren van de interne communicatie, opstellen van een meerjaren corporate communicatiestrategie, de organisatie van twee werkconferenties en de interne communicatie tijdens de Nuclear Security Summit. Maar ook publiekscommunicatie over tegengaan jihadisme en de financiële afronding van een subsidietraject met de veiligheidsregio’s. Rode draad bij de uitvoering van deze opdrachten was Ilse’s vaardigheid om snel tot de kern van het vraagstuk te komen, de relevante spelers te betrekken, draagvlak bij ambtelijk opdrachtgevers te organiseren en heldere adviezen en producten op te leveren. Haar ervaring met crisiscommunicatie was uiteraard ook van grote waarde.

Jürgen Wander, Programmamanager Aanpak Radicalisering, ministerie van SZW

Ilse heeft als communicatieadviseur twee jaar lang een niet geringe bijdrage geleverd aan de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme binnen het ministerie van SZW. Niet alleen heeft ze ons op weg geholpen om de communicatie hierover op poten te zetten, maar was ze ook van grote waarde als strategisch tegendenker voor mij als programmamanager. Tevens kon ze door haar goede reeds bestaande netwerk in het veiligheidsdomein essentiële relaties met partners verbeteren. Dat communicatie een vak apart is, laat Ilse zien door echt toegevoegde waard hierop te leveren voor teams en programma’s. Mocht ik weer iemand nodig hebben in de toekomst, dan weet ik naar wie ik moet gaan!

Marianne Aalbersberg, Secretaris ABDTOPConsult

“Ilse hielp ons op een deskundige en plezierige manier bij het opzetten van een positionering, merk en een communicatiestrategie voor een nieuwe organisatie. Vanaf dag één was duidelijk dat we iemand in huis hadden met een eigen visie én met het vermogen snel te doorgronden wat voor ons belangrijk was. Ilse werkt heel zelfstandig en kan goed omgaan met tijdsdruk. Ze heeft gevoel voor timing; wanneer moeten besluiten genomen worden, wanneer is het nodig om even op de voorgrond te treden. En last but not least: het is heel prettig werken met Ilse. Ook als het aanpoten was om deadlines te halen nam ze tijd voor een persoonlijk gesprek en hield ze oog voor het wel en wee in ons team. Bij een nieuwe opdracht van dit type weet ik wel wie ik bel.”

Andy Clijnk, Programmamanager Veilige Publieke Taak, ministerie van BZK 

“Ilse heeft bij ons programma Veilige Publieke Taak ad interim communicatiecoördinatie en –advies verzorgd. We hadden haar gevraagd de bestaande communicatie door te lichten en op een meer strategische manier in te zetten. Het resultaat: de communicatie is naadloos doorgelopen en op diverse punten verbeterd. Ze heeft een duidelijke visie, die ze onder andere heeft ingezet om de positionering van het programma helder te formuleren én te realiseren. Ze is een strategische sparringspartner voor de programmamanager gebleken. Ilse is daadkrachtig en zowel resultaat– als teamgericht. Met haar nuchtere en praktische insteek is het prettig met haar werken.”

Edith Snoey, Vicevoorzitter, Adviespunt Klokkenluiders

“Ilse heeft een belangrijke rol gespeeld bij de positionering van het adviespunt klokkenluiders dat met ingang van 1 oktober 2012 is ingesteld. Zij is verantwoordelijk geweest voor alle communicatie en voor de externe positionering van het adviespunt. Ilse is in staat geweest om in een zeer korte tijd meer dan voldoende kennis te hebben van de inhoud van de klokkenluidersproblematiek en deze op uitstekende wijze te vertalen naar noodzakelijke communicatie-uitingen en profilering. Het werken in een maatschappelijke/politieke omgeving gaat haar zeer goed af en haar werk kenmerkt zich door een kwalitatief hoog niveau.”

Ilse Beckers, Hoofd Communicatie & Marketing, omroep VARA

“Als interim Coördinator Communicatie heeft Ilse zich de omgeving snel eigen gemaakt. Ze had goed zicht op het politieke umfeld waar ze binnen de VARA mee te maken kreeg. Haar werktempo ligt erg hoog en ze werkt zeer doel- en resultaatgericht. Ilse houdt het overzicht over alle zaken, is helder en communiceert goed en weet goed de middenweg te vinden tussen werkzaamheden en leiding geven aan haar medewerkers.”

Jan Kroese, Senior Communicatieadviseur, Politie Zaanstreek-Waterland

“Ilse is een communicatieprofessional pur sang. Ze weet strategische communicatievraagstukken terug te brengen tot de essentie. Ilse staat met beide benen op de grond en dat is een groot goed in het communicatievak. Doe maar gewoon, maar doe het wel goed is haar credo. Ik heb het voorrecht gehad voor Ilse te werken. Haar kracht als leidinggevende ligt in het feit dat ze je een platform biedt om het beste uit jezelf te halen. Kortom, met Ilse haal je een kanjer binnen.”