Crisiscommunicatieadvies voor diverse organisaties

Ik heb de besturen van diverse organisaties geadviseerd bij (dreigende) crises. Zoals een scholengemeenschap waar een zedenzaak speelde, een basisschool waar een ruzie met een ouder geëscaleerd was, een politieke partij die de samenwerking met een van haar raadsleden ging beëindigen en een maatschappelijke beweging waar een oud conflict weer publiekelijk opgerakeld dreigde te worden.

En ik hielp een ROC, een hogeschool, een vrachtwagenfabrikant, een waterbedrijf, een organisator van grote dance-evenementen en een ziekenhuis bij de voorbereiding op mogelijke crises in de toekomst. Bijvoorbeeld door het opstellen van een crisiscommunicatieplan en/of door training en oefening.