Tegenspraak Crisisommunicatieteam Politie

Het landelijke Crisiscommunicatieteam (CCT) van de politie biedt ondersteuning aan regionale communicatieafdelingen van de politie die te maken krijgen met een crisis, ramp of grootschalig evenement. Van de start in 2012 tot en met 2017 gaf ik als tegenspreker tijdens crises feedback aan de communicatieprofessionals van de politie over hun externe crisiscommunicatie. Deze feedback kan over elk aspect van de communicatie gaan. Een belangrijk aspect daarbij is de communicatie te bezien vanuit het perspectief van de burger, zodat de politie de buitenwereld naar binnen kan halen en de communicatie beter kan afstemmen op het publiek.

Dit artikel uit vakblad Communicatie beschrijft hoe tegenspraak wordt ingezet bij het CCT politie.