Communicatie programma Ambtelijke Rechtspositie

Het programma Ambtelijke Rechtspositie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt de invoering van een nieuwe wet voor die de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming brengt met die van werknemers in de private sector. Ik heb communicatieadvies, het communicatieplan en een positioneringstuk verzorgd voor het ministerie en de samenwerkingspartners (sectorwerkgevers van waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk).