Manager communicatie Rutgers

Rutgers zet zich in voor het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen in Nederland, Afrika en Azië. De focus ligt op jongeren onder de 30 jaar. Dit doet Rutgers via nationale en internationale voorlichting, onderzoek, lobby en campagnes.
 
Ik was als manager communicatie verantwoordelijk voor de nationale en internationale communicatie (in tijdelijke dienst i.p.v. een interim-opdracht). Ik gaf leiding aan de communicatieafdeling van 12 personen, waaronder de communicatieadviseurs, de persvoorlichters, de campagnecoördinator, de digital & online adviseur en de webmaster. Communicatie viel als lijnafdeling rechtstreeks onder de directeur. Ik was lid van het MT en van het crisismanagementteam.
 
Ik heb de afdeling geherstructureerd en geprofessionaliseerd. Nam zes nieuwe mensen aan en integreerde ze in het team. Herstructureerde de communicatiebegroting. En zette een systeem voor urenverdeling- en verantwoording op, omdat Rutgers werkt als een soort intern adviesbureau.
 
Tot slot was ik onderdeel van het team dat het Droomfonds wist te winnen – de jaarlijkse grote subsidie van de Nationale Postcode Loterij. De subsidie van bijna 12 miljoen kregen we toegekend om een groot project op te zetten om onveilige abortus terug te dringen, te beginnen in Kenia en Ethiopië.