Lancering Huis voor klokkenluiders

Communicatietraject voor de lancering van het Huis voor klokkenluiders, een nieuwe organisatie gericht op klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven. Ik was als lid van de kwartiermakersorganisatie, o.l.v. ABDTOPConsult in opdracht van het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de communicatie.

Het Huis voor klokkenluiders is gestart op 1 juli 2016. In deze nieuwe organisatie zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid samengevoegd. Ook heeft het Huis een aantal taken overgenomen van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Deze drie organisaties zijn per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan.

Ik heb de communicatiestrategie inclusief positionering van het Huis opgesteld, en een communicatieprotocol voor de medewerkers van het Huis. Ook heb ik een eenduidige informatieverstrekking van de organisaties die opgingen in het Huis gecoördineerd. Verder heb ik de middelen zoals een nieuwe huisstijl en website i.s.m. externe bureaus gerealiseerd. En coördineerde/adviseerde ik bij het werk van de andere communicatieadviseurs, die zich bezighielden met de persbenadering en het openingsevenement.