Interim-coördinatie en positionering Platform JEP

Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) ondersteunt professionals die met en voor jongeren werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Platform JEP versterkt de professionals zodat zij jongeren kunnen helpen veerkrachtig en weerbaar te worden tegen extremistische attitudes en gedrag. Daarbij is Platform JEP de schakel tussen de verschillende betrokken sectoren – jeugd, veiligheid, zorg en welzijn, onderwijs.

Als coördinator van Platform JEP was ik eerste aanspreekpunt voor het team van acht personen – voornamelijk beleidsadviseurs en twee communicatieadviseurs. Na de eerste vier weken werden we genoodzaakt vanwege de corona-lockdown volledig vanuit huis te werken. Daarbij heb ik veel aandacht besteed aan het welzijn en functioneren van teamleden en het team als geheel, en de omschakeling naar online werken. Ik nam daarnaast deel aan het wekelijkse overleg van het coördinatorenteam van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), waar Platform JEP als team onder valt. Binnen JEP en de ESS schakelde ik voortdurend tussen de rol van leidinggevende, adviseur, sparringpartner, coach, kritisch meedenker, verbinder, facilitator en organisator.

Ik heb daarnaast een strategisch toekomstvisietraject opgezet om te komen tot een heldere positionering en communicatiekoers van Platform JEP. Dit traject vond plaats in nauwe afstemming met het team, door o.a. zes strategische online sessies. Ook betrokken we opdrachtgever ministerie van VWS en een tiental interne en externe samenwerkingspartners en experts. De visie moest in lijn zijn met de interdepartementale plannen rond preventie van radicalisering en polarisatie. Voor mijn vertrek heb ik een gedragen concept-positionering opgeleverd. Mijn opvolgster in vaste dienst zou dit na mijn vertrek gaan toetsen bij een breder veld stakeholders.

Verder keek ik mee op de zeer actieve communicatie van Platform JEP. Richtte ik mij op de financiële zaken, de inkoop van diensten en zette een aanbestedingstraject voor een inhoudelijk-journalistiek bureau op. En werkte tot slot mijn opvolgster in.