Handreiking en strategie programma Aanpak geweld

Ik heb twee opdrachten gedaan voor het landelijk programma Aanpak geweld van de politie. De eerste opdracht was het opstellen van de Handreiking Communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsindicenten. Deze handreiking is een hulpmiddel voor de communicatieprofessionals van de politie. Zij kunnen de handreiking gebruiken om (dreigende) onrust in de maatschappij na geweld communicatief gezien zo snel en zo goed mogelijk aan te pakken. U kunt deze handreiking downloaden.

De tweede opdracht was het bijdragen aan de communicatiestrategie van het programma Aanpak geweld via een aantal strategische sessies.