Meerdere opdrachten bij de NCTV

Ik heb meerdere opdrachten verricht bij de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV):

2013-2014: Ad interim Coördinator Communicatie en plv. Hoofd Communicatie 

Ik was verantwoordelijk voor en draaide piket als Hoofd Communicatie NCTV voor crisiscommunicatie op rijksniveau. Verder lag het accent op leidinggeven aan het team interne communicatie en het aanbrengen van verbeteringen in de interne communicatie. Belangrijkste taak verder was het opstellen van de Communicatiestrategie NCTV 2014-2018, i.s.m. het vaste externe communicatiebureau: aansturen bureau, opstellen positionering NCTV, mede opstellen communicatiestrategie, draagvlak en akkoord krijgen bij de leiding van de NCTV.

2014: Organisatie werkconferenties + leiding interne communicatie NCTV

De Nuclear Security Summit 2014 (NSS 2014) was de tweedaagse wereldtop over nucleaire veiligheid die president Obama en bijna 60 andere wereldleiders in Den Haag hielden. Het was de grootste internationale top ooit in Nederland gehouden. Voor de NCTV heb ik twee werkconferenties ter voorbereiding op de top georganiseerd. Deelnemers (300 en 500) kwamen uit alle organisaties betrokken bij de veiligheidsoperatie, zoals Politie, OM, AIVD, Defensie, veiligheidsregio’s, gemeenten, ministeries en NCTV. Ook heb ik een interne bijeenkomst voor 200 NCTV-collega’s georganiseerd. Tot slot heb ik leiding gegeven aan de interne communicatie binnen de NCTV voorafgaand aan en tijdens de NSS 2014, met onder andere de inzet van een speciaal NSS-intranet met live-blog en interviews.

2016: Publiekscommunicatie over tegengaan jihadisme

Communicatie rondom het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Dit programma, getrokken door de NCTV en het ministerie van SZW, is een samenwerking van vele partners binnen de overheid en de maatschappij. Het biedt de dreiging van jihadisten het hoofd en probeert aanslagen te voorkomen. Communicatie richt zich op het gehele Nederlandse publiek, onder andere via het opstellen van een message house (set kernboodschappen met onderbouwing) en de doorvertaling daarvan in communicatie richting burgers en professionals via twee websites. Zie ook mijn opdracht voor het ministerie van SZW.

Daarnaast – iets heel anders – heb ik ook de financiële afronding van een groot subsidietraject met de veiligheidsregio’s verzorgd.