Communicatiestrategie voor de strafrechtketen

De organisaties in de strafrechtketen werken duurzaam samen om de prestaties van de keten te verbeteren. De Directie Strafrechtketen (DSK) bevordert deze samenwerking, landelijk en lokaal. DSK richt zich op de partners in de strafrechtketen en de keten als geheel, en is daarmee van en voor de keten. DSK is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid; opdrachtgever is het Bestuurlijk Ketenberaad (de hoogste bazen van o.a. politie, OM en rechtspraak). DSK heeft onder andere als doel de communicatie in de strafrechtketen te stimuleren. Ik ben ingeschakeld om de communicatie naar een hoger plan te tillen.

Daartoe gaf ik strategisch advies aan directeur, teamleden en diverse beraden en projecten in de keten. Herstructureerde de twee communicatie-overleggen in de strafketen tot één nieuwe en zat dit netwerk voor. Schreef de positionering van DSK en verspreidde deze in de keten. Voerde de redactie op het DSK-jaarplan. Heroverwoog de communicatiekanalen en –middelen voor de strafrechtketen en stuurde bureaus voor vormgeving en drukwerk aan. Voerde – samen met een webredacteur die ik inhuurde – een grote herziening van de strafrechtketen-website door. Leidde een groot aanbestedingstraject voor een nieuw journalistiek bureau en maakte een journalistieke communicatiekalender voor het eerste jaar. Was medeorganisator van een grote bestuurdersbijeenkomst en werkbezoeken van de ministers. Onderhield contact met de Directie Communicatie van het ministerie. En verzorgde de werving en het inwerken van mijn opvolgster in vaste dienst.