Communicatiestrategie programma VIA

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) richt zich op het verkleinen van de achterstanden op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit doet VIA door de inzet van acht pilots. Deze pilots richten zich op cruciale momenten in de loopbaan van mensen waarop achterstanden ontstaan. De pilots testen welke oplossingen effectief zijn. De lessen en concrete, toepasbare oplossingen worden breed verspreid onder de stakeholders – het zogenoemde opschalen. Stakeholders zijn o.a. gemeenten, onderwijsinstellingen, sociale partners, individuele werkgevers en UWV.

Ik heb, samen met een andere externe adviseur, een strategisch opschalings- en communicatieplan opgesteld voor het programma VIA en meerdere pilots. Ik adviseerde de programmamanager over strategische beleidscommunicatie. Adviseerde en coachte teamleden over communicatie binnen hun pilots naar hun diverse stakeholders. Coördineerde een overzicht van alle communicatiemomenten van het programma. Organiseerde met een externe specialist workshops storytelling voor het team. Werkte mee aan een grote VIA-conferentie voor alle stakeholders van het programma. Stemde geregeld af met de Directie Communicatie van het ministerie. En werkte een nieuwe tweede communicatieadviseur bij VIA in.

Verder adviseerde ik over en schreef mee de voortgangsbrief VIA aan de Tweede Kamer. Daarbij maakte ik een brochure over het programma VIA en de stand van zaken van de pilots. Ook werkte ik interdepartementaal mee aan de publiciteit en Kamerbrief over een SER-advies over diversiteit (vrouwen en afkomst).