Communicatiecoördinatie en –advies programma VPT

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel burgers, werkgevers, werknemers en overheid hun verantwoordelijkheid te laten nemen om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak terug te dringen. Ik heb in 2011 en 2013 een opdracht voor het programma gedaan.

In 2011 heb ik de communicatiecoördinatie en -advies voor het programma verzorgd, met als doel de communicatie naar een hoger niveau te tillen. Samen met de programmamanager heb ik de uitvoering van een groot media-onderzoek naar de percepties omtrent agressie en geweld aangestuurd. Ook heb ik met een collega de communicatie en organisatie van de VPT Beurs verzorgd, met als resultaat een 50 procent stijging van het bezoekersaantal t.o.v. het voorgaande jaar.

In 2013 heb ik wederom de communicatiecoördinatie en -advies verzorgd. Focus lag hierbij op het doorlichten en op een meer strategische manier inzetten van de communicatie van het programma, het opstellen en doorvoeren van een heldere positionering van het programma en het zoeken en benutten van kansen om de minister van BZK in de media en in het veld te positioneren op het thema ‘veilige publieke taak’.