Tegenspraak

De luchtvaart maakt er gebruik van, de politie, het Openbaar Ministerie, banken. En ook in crisiscommunicatie gebeurt het steeds vaker: het inzetten van tegenspraak om bij beslissingen de juiste keuze te kunnen maken. Heeft u wel eens gedacht aan een second opinion over uw communicatie?

Verschil tussen succes en falen

Vasthouden aan een idee of plan, ook al bestaan er vermoedens van complicaties of zijn er goede tegenargumenten: tunnelvisie komt overal voor. In de rechtspraak, bij de recherche, in de wetenschap, in het bedrijfsleven, bij banken en in het dagelijkse leven. Wellicht ook bij u? Hoe begrijpelijk het verschijnsel ook is, tunnelvisie kan ernstige gevolgen hebben. Dat geldt des te meer als er een crisis dreigt of uitbreekt: als elke seconde telt en u op basis van weinig informatie keuzes moet maken die het verschil tussen succes en falen kunnen betekenen. Dan kan tegenspraak u helpen. Tegenspraak is het bewust en gestructureerd intern toetsen van een voorgenomen beslissing door gekwalificeerde derden. De kritische vragen en tegenargumenten van een tegenspreker zorgen ervoor dat u beter onderbouwde beslissingen neemt.

Rails worden sterker door dwarsliggers

Ook als u alle tijd heeft om een belangrijk plan te maken voor uw organisatie, kan tegenspraak of een second opinion u helpen uw communicatie te verbeteren. Of het nu om een grote reorganisatie gaat, een intern veranderingstraject, een plan om uw organisatie te herpositioneren of een crisiscommunicatieplan: rails worden sterker door dwarsliggers. Organisaties ook (de beeldspraak is van Aart Broek).

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen als professionele dwarsligger? Lees dan meer over mijn programma Frisdenken.

Dick van Gooswilligen, Hoofd Crisiscommunicatieteam, Politie

“Toen het Crisiscommunicatieteam Nationale Politie op zoek ging naar tegensprekers, heb ik Ilse als eerste gebeld. Omdat we op zoek waren naar communicatieprofessionals die flexibel, deskundig en ervaren zijn. Ilse past naadloos in dat profiel.”