Tegensprekers of frisdenkers?

Tegensprekers, dat zijn mensen die u helpen om tunnelvisie te voorkomen. Tegen-sprekers, zijn dit dan dwarse koppen die met hun armen over elkaar overal tégen zijn? Of zijn het andere types?

Wat doen tegensprekers?

Eerst iets over tunnelvisie. Mensen zijn geneigd vast te houden aan hun eigen ideeën en plannen. Ook al zijn er complicaties te verwachten of zijn er goede tegenargumenten. Tunnelvisie, noemen we dat. Een begrijpelijk, overal en bij ieder mens voorkomend verschijnsel. Tegenspraak kan hierbij helpen. Tegensprekers geven tegenargumenten, stellen kritische vragen en laten licht op blinde vlekken schijnen. Met hun frisse blik verbreden ze de blik bij de ander, zodat die ander beter doordacht en onderbouwd beslissingen kan nemen.

Zijn ze dan overal tegen?

Zijn tegensprekers dan chagrijnige mensen die, met de armen over elkaar en een strak gezicht, per definitie overal tégen zijn? Nee, zeker niet! Ze zijn natuurlijk wel kritisch, dat is hun taak, maar ze geven hun mening op een opbouwende manier. Het zijn professionele dwarsdenkers, omdenkers, kantelaars, buitenste-binnendenkers. Ompolers, frisdenkers, buitenstaanders & binnenkomers en omdenkers. Ik kan nog wel even doorgaan, maar you get the picture. Tegensprekers helpen u dus verder, omdat ze dat kunnen en omdat ze dat willen.

Hoe doen ze dat, tegenspreken?

Tegensprekers en degenen die worden tegengesproken maken samen goede afspraken. Wanneer en over welk onderwerp wordt tegengesproken bijvoorbeeld. Of in welke vorm die tegenspraak wordt gegoten: vooraf of achteraf, in een conference call of in een bijeenkomst. Ook moeten beide partijen goed begrijpen wat hun eigen rol en die van de ander precies inhouden. En is de toon waarop de feedback gegeven wordt natuurlijk ook van belang.

Een voorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk. Sinds 2012 leveren we met een groep mensen van buiten de organisatie tegenspraak aan het landelijke Crisiscommunicatieteam (CCT) van de Nationale Politie. Dit CCT wordt ingezet bij crises en grote gebeurtenissen voor onder andere het maken van omgevingsanalyses en het opstellen van communicatieadviezen. Wij als tegensprekers geven de CCT-mensen een soort second opinion: we geven feedback op de gevoerde communicatie van de politie, denken vooraf mee met Q&A’s en scenario’s, et cetera. Met altijd een positieve insteek: we willen de politie helpen hun communicatie naar de burger zo goed mogelijk te doen. Zodat tegenspraak vóór ze werkt.

U kunt meer lezen in dit artikel over tegenspraak bij het CCT van de politie, uit het maart-nummer van vakblad Communicatie.

En frisdenkers, dus. Onthou dat.